Skip to main content

Ëxäm të tsyoo’ntä’äky ja ääw ja ayuujk, ja nyëkäjpxën ja nyëmatyääjkën, sä yë ääw sä yë ayuujk yik’ijxy yikkëy, sä jyaty sä kupety mä yë pujx mä yë käjp, mä ja ayukjää’y ja ‘yet ja nyääjx, jats ku yikpawënmay jats yiktanëpäätt y’ëyët pyäätët ja tunpajt, miti’ ja uu’nk ja unä’äjk tyakë’pattëp tyaxäjpattëp, jats ja pujx jats ja käjp ja wënmää’ny nyëë’wetst tyuu’wetst.

Exäm nayëtë’n të myentë të jyä’ättë ja myëkëjxpët kutunk, jats ja ‘yääw ja ‘yayuujk tpëktä’äktë, ku yä’ätpë tunk yä’ätpë pëjk ëy tsuj, pyatypy jats tuknäx ntattëjkëntët, mä jaty yë ääw yë ayuujk yikkapyxy.

Ëxäm namay të namyujkyëtë mä yë jëën mä yë pujx, të myentë të jyä’ättë ja kupujx ja kukäjp, ja uu’nk ja unä’äjk jats të tpatmatowtë ja majää’y ja ‘yayuujk, mä të tnëkäjpxtë tnëmatyä’äktë ku yë ayuujk t’ejxnëtë pamää’y, jats nyëmtë wan tyikmëjkpijkyëntë anëtuknäx, wan tyiktunkpääjtyëntë.

Të tnëmatyä’äktë sä yë ayuujk myiny kyëputy, ku të jyayikmë’ayëy jyayikmëwënmay, ka’ jäjtë y’ëyë pyäättë ja jä’äy ja jë’ëtsy

Nayëtë’n të tnëmatyä’äktë sä ojts yë SEVILEM tsyoo’ntä’äk, kuk ojts myëtu’uk, tyuntsëënyë jam CECAM, Xaamkëjxp jaayëp ee’pxmakwëxujk jumëjtëp, (1983) jëts myëmajtsk näx E’ptsykyëjxp, wenets Tukyo’m jatyëkëjmyë.

Të tnëkäjpxtë nayëtë’n, jatijts ojts mëjk ja wënmää’ny yikpiky jats ja tunmujkën nyäxt, ja’ këjxp ku ja käm ja tuu’, ja et ja nääjx ja akäts tpëktë jats tnëwä’äntë jam patjë’ëk, nayëtë’n pën tsënaatyëp yä kujk’ääjy ka’ ja kyawee ka’ tsyoopäättë, jats tun’aki’iy, ja tsää ja akäts nyitëkwyänëtëp, paty ojts ja wënmää’ny nyëëwitsy tyuu’witsy, jats ja namyukkë ojts mëjk tanëpäättë.

Paty ëxäm jatë’n tssyoo’ntä’äky yë käjpxmujkën, atëm yë xpääjtëntëp yë n’ayuujk nyikmëjtääjkëntët, n’ejxy’ejtëntët, nkupojkëntët, jats ja n’uu’nk ja n’unä’äjk nta’awää’nëntët tun’ëxpëjkëntët, jats jatë’n jyujky’ett xëmëkëjxp yë ayuujk.

Deja una respuesta