Skip to main content

Mëku’uktëjktë, mëjtë mutsktë, yää’tyëjktë, të’ëxyëjktë, ëxäm y´ee’pxu’uk’any yë myemajtskpë po’, yikjäämyetsy yikjääpyääty ja ääw ja ayuujk ja nyëxëëw. Ee’pxu’ukjumëjt ëxäm ja et ja xëëw y´awëtity ku atëm yë n’ääw yë n’ayuujk ojts yik’ejxkapy, ja ayuujk miti’ yikmëmemp yikmëkaxë’ëkp, jats myëjtä’äkt jats jyantsytyä’äkt, jats ja wëntsëntëjktë tputëkëtët ja ääw ayuujk ka’ kyutëkë’ëty.

Ëxäm ëëts pën tuntëp pëjktëp mä yë SER AC, nayëtë’n ja n’ääw n’ayuujk mpëktä’äky, jëts atëm yë n’ayuujk nyikmëjtääjkëntët, ka’ nyikkutëkëëyëntët nëjuunë xëëw.

ku ja teety ja tääky ja y’uu’nk ja yunä’äjk ta’awä’äntë, tuk yikyujtë, jam jënjotp tëjkjotp, jam kämwemp kämjotp mä ja tunk ja pejkk yë’ëy, mä ja nay’apeemukkë nay’akonmukkë namay, mä ja amukkë tuu’nën amukkë pëjkën tyuu’yë’ëy, mä ja xëëw mä ja et yiktuny, mä ja kutunk’äjtën, ja teety’äjtën ja tääk’äjtën nyaxy mëët ja pujx mëët ja käjp.

Nayëtë’n mä ja ëxpëjkën mä ja nëwejën yikpääty, jam tsëky yiknë’ëxpëktët yë ääw yë ayuujk, yikpe’et yikko’nt, yikpatäjt yikpäkääpt, yik’apeepäkt yik’akonmukt.

Yiktajotkujk’äjtp mëku’uktëjktë; ku ëxäm ja ääw ayuujk yik’iy; yikkë’amay; ku ayuujk yikajpyxy kijpyxy tuknäx; ku yë ayuujk yikjä’äy yikjë’ëtsy; yiktamatsyëy; ku yë ayuujk yikpawënmay mëj, kajaaj; jëts yë ayuujk wyënpity tajujky’äjt tanäxwiny’äjt xëmëkëjxp.

Wäjkwemyët käjp. ee’px tu’uk ämp yë myëmajtskpë po’
yë jumëjt miti’ awëtejtp makoxk më’ëny ja ee’px tu’uk

Nyikmëjtääjkëmp yë ayuktsënää’yën yë ayukjujky’äjtën

Profesor Basilio Gutiérrez Jiménez
Jëp’ämët kutunk SER A.C.

Deja una respuesta